Asertivita a konflikt management na pracovišti

Otevíráme pro vás zcela nový workshop “Asertivita a konflikt management na pracovišti” zaměřující se na techniky asertivity a komunikace na pracovišti.

  • Se seznámit s teorií a pomoci Vám vyhodnotit vlastní úroveň.

  • Nastavení adekvátní asertivní komunikace v týmu a s klienty.

  • Nacvičení asertivních technik v běžných a obtížných situacích.

  • Sebereflexní rozvoj individuálního plánu.

Rozvoj Vašich znalostí a zkušeností bude vytvořen pomocí diskuzí nad poskytnutými materiály a zážitkovou formou. Bude též obsahovat cvičení na sebereflexi a rozvoj praktických dovedností. Na konci workshopu budou možné individuální konzultace. Kontaktujte mne v případě dotazu nebo zájmu o workshop.

Koučink Liberec Logo
Úvod do koučinku pro manažery
Efektivní komunikace
Menu