Efektivní komunikace

Připravili jsme si pro vás zcela nový kurz “Efektivní komunikace”, který se zaměřuje na nacvičení technik efektivní komunikace v běžných a obtížných situacích v práci.

  • Znalost komunikačních typů a jak je aplikovat v zaměstnání (i životě).

  • Identifikace překážek v komunikaci a co je potřeba změnit.

  • Vytvoření osobního a týmového plánu.

  • Úvod do komunikace a komunikačních typů.

  • Nácvik základních pozitivních komunikačních technik.

  • Sebereflexní rozvoj individuálního plánu.

Rozvoj Vašich znalostí a zkušeností bude vytvořen pomocí diskuzí nad poskytnutými materiály a zážitkovou formou. Bude též obsahovat cvičení na sebereflexi a rozvoj praktických dovedností. Na konci workshopu budou možné individuální konzultace.

Koučink Liberec Logo
Asertivita a konflikt management na pracovišti
Úvod do koučinku
Menu