Jak dosáhnout vysoké efektivity?

Workshop trvá 3 dny s následným individuálním koučinkem pro účastníky.

Cílem workshopu je dosáhnout vyšší osobní motivace a efektivity účastníků pomocí systemického pochopení vlastní role v organizaci, identifikaci svých silných stránek a slabin a nalezení řešení, které lze aplikovat v dennodenní praxi.

Použitý přístup je systemický s prvky narativního přístupu a koučinku podporujících nalezení aplikovatelných řešení. Účastníci budou dynamicky pracovat individuálně i ve skupinách – očekává se aktivní zapojení. Workshop bude začínat v 10:00 a končit maximálně v 17:00 s přestávkou na oběd a pravidelnými přestávkami mezi bloky.

1. Den – Strukturální a systemická organizační a individuální analýza

Seznámení se s lektorkou – skupinové cvičení

Evaluace současné organizace – použití organogramu a SWOT metody

Osobnostní reflexe nad organizačním a kariérním vývojem a návrat k počátkům – narrativní technika a reflexe nad progresí účastníků a organizace

Motivace – identifikace interních hodnotových systémů a evaluace jejich využití

Identifikace a evaluace prvotní a současné sebemotivace – kreativní použití sebereflexe ve spojení se zážitkovým učením

Souhrn prvního dne – co nového přinesl a jaké výzvy si účastníci odnášejí sebou – vizualizační cvičení

2. Den – Management a jeho výzvy

Navázaní na první den – reflexe – prostorové poziční cvičení

Stres management – identifikace a porozumění osobním a organizačním stresorům – trocha teorie s následnou sebereflexí a prácí ve skupině s cílem identifikovat současné obranné mechanizmy

Time management – identifikace současných způsobů zvládání časových harmonogramů a identifikace lepších řešení

Change management – co znamená změna pro účastníky a jak ji zvládají. Trocha teorie s následnou sebereflexí – použití metody reframing a prostorové metody dům změny.

Supervize a zpětná vazba – proč používat supervizi a zpětnou vazbu a jak na ně

Souhrn druhého dne – co bylo dnes pro účastníky nejdůležitější a jak se plánují posunout v jejich přístupu.

3.  Praktické aplikace

Navázání na první den – reflektivní cvičení

Reakce na překážky a jejich překonávání překážek – individuálně a ve skupině – použití poziční metody a reflektivních týmů

Time management – praktické cvičení, prioritace, skupinová reflexe na navržená řešení

Evaluace – jak hodnotit a motivovat sebe i ostatní – aplikace principů na specifické situace

Smart plánování – co to je a jak se používá, praktické aplikace

Uzavření workshopů – co bylo nejdůležitější a jaké kroky je třeba učinit dále.

4. Individuální koučink

Součástí workshopu a tedy i v ceně je individuální koučink – každý účastník si může domluvit jedno koučink sezení délky 75 minut s přítomnou koučkou. Nabídka platí do září 2021 a koučink probíhá v jejím studiu pokud se s ní účastníci nedomluví jinak.

Kulturní kompetence
Stres management
Menu