Kultura týmu a jak na team building

Tento workshop je ideální pro rozvoj Vaší týmové kulturní kompetence a poskytne Vám příležitost zdokonalit Vaše interakční a komunikační dovednosti ve všech situacích.

Kurz Vám poskytne ohodnocení Vašich současných týmových schopností, krátké seznámení se s teorií interkulturní kompetence a budete mít též příležitost poznat typologii Vašeho týmu, nacvičit techniky včetně systemického konceptu Burhamových sociálních rozdílů a kulturního týmogramu.

Výstupem workshopu bude nastavení správných rolí a vzájemného profesionálního respektu.

Výkonné týmy a udržitelnost jejich výkonu
Zpětná vazba
Menu