Kulturní kompetence

Workshop Kulturní Kompetence se zaměřuje na rozvoj Vaší osobní a profesionální kulturní kompetence a poskytne Vám příležitost zdokonalit Vaše interakční a komunikační dovednosti ve všech situacích.

Kurz Vám poskytne ohodnocení Vašich současných schopností, krátké seznámení se s teorií interkulturní kompetence a budete mít též příležitost si nacvičit techniky pro práci s klienty zlepšující Vaše intervence a jejich inkluzi včetně systemického konceptu Burhamových sociálních rozdílů, kulturního genogramu a kulturogramu.

Kurz je navržený jako workshop a  probíhá formou sebereflexe, práce ve dvojicích a skupinové diskuze.

Zpětná vazba
Jak dosáhnout vysoké efektivity?
Menu