Úvod do koučinku

Máme pro vás připravený nový kurz “Úvod do koučinku”, který se zaměřuje na základy koučinku a sebekoučinku.

  • Seznámení se s koučinkem a sebekoučinkem.

  • Nácvik základních koučinkových technik.

  • Osvojení základního sebekoučinku.

  • Sebereflexní rozvoj individuálního plánu.

Rozvoj Vašich znalostí a zkušeností bude vytvořen pomocí diskuzí nad poskytnutými materiály a zážitkovou formou. Bude též obsahovat cvičení na sebereflexi a rozvoj praktických dovedností. Na konci workshopu budou možné individuální konzultace.

Koučink Liberec Logo
Efektivní komunikace
Kreativní Management
Menu