Ekomapy a Genogramy pro pomáhající profese

Genogram je obrazové zobrazení rodinných vztahů a anamnézy člověka. Jde nad rámec tradičního rodokmenu tím, že umožňuje uživateli vizualizovat dědičné vzorce a psychologické faktory, které přerušují vztahy.

Může být použit k identifikaci opakujících se vzorců chování a k rozpoznání dědičných tendencí. Ekomapa je obrazové zobrazení vztahů člověka mimo rodinu, může zahrnout kolegy, přátelé, ošetřovatele a podobně. Obě pomůcky rychle a efektivně znázorní jaké vztahy klient měl, má a i pravděpodobně na základě předchozích zkušeností bude mít, pokuď nezačně své vzorce chování měnit. V práci s klienty Vám velmi rychle pomohou vytvořit začátek  profesionálního  vztahu s klientem.

Workshop Vám umožní nahlédnout na vlastní zkušenosti a vztahy, vyzkoušet si jaké to je si vytvořit vlastní genogram a ekomapu a nacvičit si je bezpečně s kolegy. Lektorka má letité zkušenosti a podělí se s Vámi o to, jak nejlépe genogramy a ekomapy využít a na co si dávat pozor.

Manager a stres
Menu