Kreativní Management

Workshop Kreativní Management Vám a Vašemu týmu pomůže se pomocí systemického a zážitkového přístupu zamyslit nad tím jak zlepšit Váš přístup ke klientům a k ostatním v týmu, ujasnit si svoji roli, práva a povinnosti a zdokonalit své komunikační dovednosti.

Účastníci kurzu si vyzkouší různé techniky včetně sebereflexní diagnostiky, Daisy modelu, 180 a 360 feedbacku a reflektivních týmů.

Na závěr účastníci zformulují plán pro sebe i svůj tým.

Koučink Liberec Logo
Úvod do koučinku
Prezentační schopnosti a moderování pracovních skupin
Menu